10-11 Kasım 2023, İstanbul

 

Mülteci Hakları Merkezi olarak 10 ve 11 Kasım 2023 tarihlerinde Türkiye’den 24 farklı kurum ve 9 farklı şehirden kırkın üzerinde temsilcinin katılımı ile “Göçmen ve Mülteci Kadınların Adalete Erişimi” konulu bir çalıştay gerçekleştirdik.

Çalıştayın ilk günü tartışma oturumları ile başladı; katılımcılar, kurumlarının alandaki çalışmalarından, sahadaki gözlemlerden, alandaki sorunlardan, tespit edilen sorunların çözüm önerilerinden ve bu sorunların çözümü için hayata geçirilen iyi örneklerden bahsetme fırsatı buldu.

Çalıştayın ikinci günü ise Danish Refugee Council (DRC)’den Emrah Çelik’in “Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddete Maruz Bırakılan Suriyeli Kadınların Deprem Sonrası Koruma ve Destek Mekanizmalarına Erişimi” konulu oturumu ile başladı. Türkiye’de toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve çözüm yollarına, iyi örneklere yer verilen oturumu the MENA Organization for Services, Advocacy, Integration and Capacitybuilding (MOSAIC)’ten Zeynep Pınar Erdem’in “LBT Mülteci Kadınların Hizmetlere Erişimde Deneyimlediği Güçlükler” konulu oturumu takip etti. Hizmetlere erişim konusundaki farklı deneyimlerden bahseden Zeynep Pınar Erdem, dil bariyeri ve 6 Şubat depremlerine vurgu yaptı.

İkinci günün üçüncü oturumu ise Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’ndan Açelya Uçan’ın “Göçmen ve Mülteci Kadınları Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddete Karşı Güçlendirmek” konulu oturumu ile başladı. Açelya Uçan, Mor Çatı’nın faaliyetlerine, kadına yönelik şiddetle mücadelede Türkiye’deki genel duruma, göçmen ve mülteci kadınların ihtiyaçlarına ve karşılaştıkları zorluklara ve yanlış bilgilendirme, dil bariyeri, ayrımcılık, kayıtsız olma, yoksulluk gibi karşılaşılan zorluklara değindi.

Son oturum olan “Göçmen ve Mülteci Kadınların Hak Arama Yollarına ve Adli Yardım Hizmetlerine Erişimini Desteklemek” oturumunu ise Ankara Barosu Mülteci Hakları Merkezi’nden Av. Ece Albayrak ve İstanbul Barosu Mülteci ve Göçmen Hakları Merkezi’nden Av. Songül Uçar gerçekleştirdi. Oturumda adli yardım kapsamında tercüman desteği ve İstanbul Sözleşmesi’ne değinilirken sonrasında katılımcı sorularıyla kapanış oturumu yapıldı.