Mülteci Hakları Merkezi, sığınmacı ve diğer hassas durumda yabancılara yönelik sunduğu ücretsiz hukuki destek hizmetlerinin yürütülmesinde:

 • Yararlanıcılara, dil, ten rengi, etnik ve dini aidiyetler, politik görüş, cinsiyet, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ve diğer bireysel farklılıklardan bağımsız olarak eşit muaemele eder;

 • Eşit muamele ve hizmet kalitesini güvence altına almak üzere oluşturulan standartlaştırılmış hizmet politikaları çerçevesinde, bütün yararlanıcılar aynı tip hukuki destek talepleriyle ilgili eşdeğer düzey ve nitelikte hizmetlerden yararlandırılır;

 • Yararlanıcılara, ilgili göç ve sığınma süreçlerinde karşılaşabilecekleri olumlu ve olumsuz ihtimaller ve seçeneklerle açık ve doğru ve gerçekçi bilgilendirme yapar, gerçekçi olmayan beklentiler oluşturmaktan kaçınır;

 • Hukuki seçeneklerle ilgili olarak kişilerin yerine karar vermekten kaçınır, yararlanıcıların doğru ve güvenilir bilgi ve danışmanlık ışığında kendi kararlarını vermelerini destekler;

 • Yararlanıcılara sunulan hukuki destek hizmetlerinin içeriği ve sınırlarıyla ilgili açık ve doğru bilgilendirme yapar, gerçekçi olmayan ya da yerine getirilemeyecek taahhütlerde bulunmaktan kaçınır;

 • Yararlanıcılarla karşılıklı saygı, profesyonel mesafe ve kişisel nezaket temelinde iletişim kurar;

 • MHM’nin bütün hukuki bilgilendirme materyalleri ve hukuki destek hizmetleri tamamen ücretsizdir; Buna, basılı ve görsel hukuki bilgilendirme yayınları, her türlü hukuki bilgilendirme, danışmanlık ve vekalet alma süreçleri ile kişiler adına yapılan yargı başvuruları da dahildir; aksi bir algıya ya da yanlış anlamaya fırsat bırakmamak amacıyla, MHM çalışanları yararlanıcılardan hiç bir şekilde herhangi bir hediye, benzeri maddi ve kişisel fayda kabul edemez;

 • Yararlanıcılar MHM hukuki bilgilendirme ve destek hizmetlerinden yararlanmak için, herhangi bir üçüncü kişi ya da kuruluşun aracılığı gerekmeksizin, soru ve taleplerini bize doğrudan iletebilirler; MHM’nin sığınmacı ve göçmenlere ücret ya da başka kişisel fayda karşılığı hizmetlerimizle ilgili ‘yönlendirme’ veya ‘ilişkilendirme’ hizmeti sunduğunu iddia eden hiçbir üçüncü kişi ya da kurumla ilişkisi yoktur; Yararlanıcılar bu türden yanıltıcı vaatlerle çıkar elde etmeyi amaçlayabilecek kötü niyetli kişi ve kurumlara itibar etmemelidir;

 • Hukuki destek hizmetlerinin yürütülmesinde ve kişilere idari ve hukuki süreçleriyle ilgili takip edileceği taahhüt edilen iş ve işlemlerle ilgili olarak özenli çalışma ilkesini titizlikle gözetir; sunulan hukuki destek hizmetinde oluşabilecek herhangi bir ihmal ya da hata ile ilgili olarak kurumsal sorumluluk üstlenir;

 • Kişisel bilgilerin gizliliğini titizlikle gözetir; bağımsız bir hukuki destek aktörü olarak, yararlanıcıların kişisel bilgilerini – kendi açık onayları olmadan – hiç bir şekilde üçüncü kişiler, kurumlar veya mercilerle paylaşmaz;

 • Kişisel verilerin korunmasıyla ilgili mevzuattan kaynaklanan bütün yükümlülükleri eksiksiz yerine getirir; hukuki destek ilişkisi ve etkileşimleri sırasında kişisel verilerin korunmasıyla ilgili söz konusu olabilecek hususlar konusunda yararlanıcılara gereken bilgilendirmeleri yapar, onay gerektiren hususları yararlanıcıların dikkatine sunar;

 • hukuki destek sağlayan vasfıyla hiçbir şekilde yararlanıcıları doğru olmayan bilgi ve beyanlar veya sahte belge sunmaya teşvik etmez; hukuki temsilci vasfıyla hiçbir şekilde kişiler adına doğru olmayan bilgi ve beyanlar veya sahte belgelerin sunumuna aracılık etmez;

 • hukuki temsilci vasfıyla hiçbir şekilde suç niteliğinde eylemlere katılmaz veya aracılık etmez;

 • Çocuk yararlanıcılarla ilgili olarak Çocuğun Yüksek Yararı ilkesini gözetir;

 • Bütün yararlanıcılar ve çalışanlar için güvenli bir çalışma ve hizmet ortamı taahhüt eder; Cinsiyet, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği başta olmak üzere, hiç bir kimlik veya farklılık unsuru temelinde, saygısızlık, şiddet, taciz veya sömürü niteliğinde hiçbir tutum ve davranışa tahammül etmez.

Tüm yararlanıcılar ve paydaşlar, MHM hukuki destek hizmetlerinin yürütülmesinde veya kurum çalışanlarının veya temsilcilerinin tutum ve davranışlarında, burada beyan edilen ilkelerin aksine bir duruma maruz kalmaları veya gözlemlemeleri halinde, burada sıralanan ilkelerin güvence altına alınması için gereğince yapılandırılmış olan Geri Bildirim ve Şikayet Mekanizmamız’a başvurabilir.