8 Nisan 2019

Mülteci Hakları Merkezi’nin Amerikalı ortak kuruluş Refugee Solidarity Network (RSN) işbirliğinde geliştirdiği “Türkiye’deki Sığınmacılar İçin Bilgi Platformu” internet sitemiz yayına girdi. Site, ilk elde Türkçe, İngilizce, Arapça ve Farsça olmak üzere 4 dil seçeneğinde ve 7 ayrı tematik başlık altında hukuki konularla ilgili detaylı açıklamalar ve bilgi videoları sunuyor.

İnternet üzerinde https://multecihaklari.info veya https://refugeerights.info adreslerinden erişilebilen bu özel amaçlı internet sitemiz, Türkiye’de sığınma arayan kişilere ulusal mevzuattan kaynaklanan hakları, tabi oldukları prosedürler ve yükümlülükler hakkında doğru ve güncel hukuki bilgi sağlamayı amaçlıyor. Sitede yer alan tüm bilgi içeriği Mülteci Hakları Merkezi tarafından geliştirildi; sitenin teknolojik altyapısı ve tasarımı ise RSN tarafından üstlenildi.

“Türkiye’deki Sığınmacılar İçin Bilgi Platformu” gerek Suriye’den gelen ve “geçici koruma” uygulamasına tabi kişilere, gerekse diğer menşe ülkelerden Türkiye’ye sığınan ve “uluslararası koruma” prosedürüne tabi kişilere, kendi dillerinde, kayıt/statü, eğitim hakkı, sağlık hizmetleri, işgücü piyasasına erişim, evlenme ve boşanma, kira/mülkiyet ve barolar tarafından sağlanan Adli Yardım hizmetleri konularında soru-cevap usulü açıklamalar, bilgi videoları ve infografikler sunuyor.

Mülteci Hakları Merkezi ve RSN, önümüzdeki dönemde Türkiye’deki sığınmacı nüfusunun hak ve yükümlülükler konusunda doğru ve güvenilir bilgiye erişimlerini desteklemek amacıyla platform altyapısı ve içeriklerini düzenli olarak güncellemeye ve geliştirmeye devam edecek.